ข่าวประชาสัมพันธ์

New update coming soon.

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 12.45 น. - 28 พ.ค. 2566 เวลา 23.59 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขบัตรประจำตัวประชาชน


ตัวอย่าง :
ผู้ใช้ :  10001 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  เลขบัตรปรจำตัวประชาชน


*** นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ***

ตัดสินใจให้ดีก่อนเลือก  หากเลือกแล้วต้องการเปลี่ยนชุมนุม ให้แจ้งยกเลิกการเลือกชุมนุมตามช่องทางด้านล่าง

โดยระบุ เลขประจำตัว  ชื่อ-สกุล  ชุมนุมเดิมที่เลือกไว้  เจ้าหน้าที่จะยกเลิกชุมนุมเดิมให้ จากนั้นให้นักเรียนเข้าระบบเลือกชุมนุมใหม่อีกครั้ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากพบปัญหาข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถ login เข้าระบบได้ หรือต้องการเปลี่ยนชุมนุม

ให้แจ้งไปที่ Line Official กลุ่มบริหารงานวิชาการ @861dwrhj หรือสแกน QR Code ด้านล่าง