กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


หากพบปัญหาข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถ login เข้าระบบได้ หรือ ต้องการเปลี่ยนชุมนุม

ให้แจ้งไปที่ Line Official กลุ่มบริหารงานวิชาการ @861dwrhj หรือสแกน QR Code ด้านล่าง